شهر های جدید و شهرک های صنعتی
0
عملکرد شهرک های صنعتی به چه صورت است؟

عملکرد شهرک های صنعتی به چه صورت است؟

علت ایجاد شهرک های صنعتی صنعت به عنوان یک رویداد اقتصادی، فضایی برای استقرار ...

0
شهرک صنعتی (industrial park) به چه معناست؟

شهرک صنعتی (industrial park) به چه معناست؟

شهرک صنعتی به شهرکی گفته می شود که در فاصله حداقل 20 کیلومتری از شهر اصلی واقع ...

0
صنعت به چه معناست؟

صنعت به چه معناست؟

صنعت به مجموعه‌ای از بنگاه های اقتصادی گفته می شود که نیازهای یک بازار ...