مزایده تعداد محدودی از زمین های صنعتی کارگاهی و تجاری
۲۴
مهر
مزایده تعداد محدودی از زمین های صنعتی کارگاهی و تجاری

خلاصه آگهی:مزایده تعداد محدودی از زمین های صنعتی کارگاهی و تجاری عنوان آگهی:مزایده تعداد محدودی از زمین های صنعتی کارگاهی و تجاری تاریخ شروع مناقصه:1400/07/24...

اطلاعات بیشتر
استعلام مرمت و بازساری شبکه های آبیاری استان
۲۲
مهر
استعلام مرمت و بازساری شبکه های آبیاری استان

خلاصه آگهی:استعلام مرمت و بازساری شبکه های آبیاری استان عنوان آگهی:استعلام مرمت و بازساری شبکه های آبیاری استان تاریخ شروع مناقصه:1400/07/22 تلفن تماس با مرکز...

اطلاعات بیشتر
مناقصه راهبری و نگهداری و بهره برداری تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی نوبت دوم
۲۲
مهر
مناقصه راهبری و نگهداری و بهره برداری تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی نوبت دوم

خلاصه آگهی:مناقصه عمومی، مناقصه راهبری و نگهداری و بهره برداری تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی نوبت دوم عنوان آگهی:مناقصه راهبری و نگهداری و بهره برداری...

اطلاعات بیشتر
استعلام روغن بهران ژنراتور
۲۱
مهر
استعلام روغن بهران ژنراتور

خلاصه آگهی:استعلام روغن بهران ژنراتور عنوان آگهی:استعلام روغن بهران ژنراتور تاریخ شروع مناقصه:1400/07/21 تلفن تماس با مرکز مناقصات و مزایدات:5-02188349670

اطلاعات بیشتر
استعلام ترمیم آسفالت و نوارهای حفاری شده
۲۱
مهر
استعلام ترمیم آسفالت و نوارهای حفاری شده

خلاصه آگهی:استعلام ترمیم آسفالت و نوارهای حفاری شده عنوان آگهی:استعلام ترمیم آسفالت و نوارهای حفاری شده تاریخ شروع مناقصه:1400/07/21 تلفن تماس با مرکز مناقصات و...

اطلاعات بیشتر
فراخوان مناقصه پروژه اجرای آسفالت نوار حفاری و لکه گیری خیابان...
۲۱
مهر
فراخوان مناقصه پروژه اجرای آسفالت نوار حفاری و لکه گیری خیابان...

خلاصه آگهی:فراخوان مناقصه پروژه اجرای آسفالت نوار حفاری و لکه گیری خیابان... عنوان آگهی:فراخوان مناقصه پروژه اجرای آسفالت نوار حفاری و لکه گیری خیابان... تاریخ...

اطلاعات بیشتر
فراخوان تهیه دستورالعمل های جامع سرویس، نگهداری و تست باتری ها...
۲۰
مهر
فراخوان تهیه دستورالعمل های جامع سرویس، نگهداری و تست باتری ها...

خلاصه آگهی:فراخوان تهیه دستورالعمل های جامع سرویس، نگهداری و تست باتری ها... عنوان آگهی:فراخوان تهیه دستورالعمل های جامع سرویس، نگهداری و تست باتری ها... تاریخ...

اطلاعات بیشتر
مناقصه اجرای پروژه خدمات عاملیت توسعه خوشه کسب و کار پوشاک
۲۰
مهر
مناقصه اجرای پروژه خدمات عاملیت توسعه خوشه کسب و کار پوشاک

خلاصه آگهی:مناقصه، مناقصه اجرای پروژه خدمات عاملیت توسعه خوشه کسب و کار پوشاک عنوان آگهی:مناقصه اجرای پروژه خدمات عاملیت توسعه خوشه کسب و کار پوشاک...

اطلاعات بیشتر
مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای برون سپاری عملیات ساخت درب سازمان
۱۸
مهر
مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای برون سپاری عملیات ساخت درب سازمان

خلاصه آگهی: مناقصه عمومی یک مرحله ای برون سپاری عملیات ساخت درب سازمان عنوان آگهی:مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای برون سپاری عملیات ساخت درب...

اطلاعات بیشتر
مناقصه اجرای عملیات خاکی،روسازی، جدولگذاری و آسفالت معابر ناحیه صنعتی - نوبت دوم
۱۸
مهر
مناقصه اجرای عملیات خاکی،روسازی، جدولگذاری و آسفالت معابر ناحیه صنعتی - نوبت دوم

خلاصه آگهی: مناقصه اجرای عملیات خاکی،روسازی، جدولگذاری و آسفالت معابر ناحیه صنعتی - نوبت دوم عنوان آگهی: مناقصه اجرای عملیات خاکی،روسازی، جدولگذاری و آسفالت معابر...

اطلاعات بیشتر
فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه پروژه روسازی، جدولگذاری و آسفالت معابر شهرک صنعتی
۱۷
مهر
فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه پروژه روسازی، جدولگذاری و آسفالت معابر شهرک صنعتی

خلاصه آگهی:فراخوان ارزیابی کیفی، فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه پروژه روسازی، جدولگذاری و آسفالت معابر شهرک صنعتی عنوان آگهی:فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه پروژه روسازی، جدولگذاری و...

اطلاعات بیشتر
مناقصه عملیات مدیریت بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آب و فاضلاب منطقه چهار و ...
۱۷
مهر
مناقصه عملیات مدیریت بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آب و فاضلاب منطقه چهار و ...

خلاصه آگهی:مناقصه، مناقصه عملیات مدیریت بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آب و فاضلاب منطقه چهار و ... عنوان آگهی:مناقصه عملیات مدیریت بهره برداری و...

اطلاعات بیشتر
مناقصه عمومی اجرای عملیات نگهداری و تعمیرات تاسیسات تله متری بخش آب
۱۷
مهر
مناقصه عمومی اجرای عملیات نگهداری و تعمیرات تاسیسات تله متری بخش آب

خلاصه آگهی:مناقصه، مناقصه عمومی اجرای عملیات نگهداری و تعمیرات تاسیسات تله متری بخش آب عنوان آگهی:مناقصه عمومی اجرای عملیات نگهداری و تعمیرات تاسیسات تله متری...

اطلاعات بیشتر
تجدید فراخوان عملیات سنگ و سیمان و لاینینگ مابین فاز 3 و 5
۱۷
مهر
تجدید فراخوان عملیات سنگ و سیمان و لاینینگ مابین فاز 3 و 5

خلاصه آگهی:تجدید فراخوان، تجدید فراخوان عملیات سنگ و سیمان و لاینینگ مابین فاز 3 و 5 عنوان آگهی:تجدید فراخوان عملیات سنگ و سیمان و لاینینگ...

اطلاعات بیشتر
استعلام دیوارکوب
۱۴
مهر
استعلام دیوارکوب

خلاصه آگهی:استعلام دیوارکوب کد پارس نماد:3828200 عنوان آگهی:استعلام دیوارکوب تاریخ شروع مناقصه:1400/07/14 تلفن تماس با مرکز مناقصات و مزایدات:5-02188349670

اطلاعات بیشتر
استعلام تعویض سنگ کف کابین آسانسور در ابعاد 150 در 250 سانت گرانیت
۱۴
مهر
استعلام تعویض سنگ کف کابین آسانسور در ابعاد 150 در 250 سانت گرانیت

خلاصه آگهی:استعلام تعویض سنگ کف کابین آسانسور در ابعاد 150 در 250 سانت گرانیت کد پارس نماد:3828252 عنوان آگهی:استعلام تعویض سنگ کف کابین آسانسور در...

اطلاعات بیشتر
استعلام مواد شوینده و بهداشتی
۱۲
مهر
استعلام مواد شوینده و بهداشتی

خلاصه آگهی:استعلام مواد شوینده و بهداشتی  کد پارس نماد:3825473 عنوان آگهی:استعلام مواد شوینده و بهداشتی  تاریخ شروع مناقصه:1400/07/12 تلفن تماس با مرکز مناقصات و مزایدات:5-02188349670

اطلاعات بیشتر
استعلام پروژه ساختمانی-تعمیرات ساختمان مدیریت برق ماهشهر
۱۲
مهر
استعلام پروژه ساختمانی-تعمیرات ساختمان مدیریت برق ماهشهر

خلاصه آگهی:استعلام پروژه ساختمانی-تعمیرات ساختمان مدیریت برق ماهشهر کد پارس نماد:3825444 عنوان آگهی:استعلام پروژه ساختمانی-تعمیرات ساختمان مدیریت برق ماهشهر تاریخ شروع مناقصه:1400/07/12 تلفن تماس با...

اطلاعات بیشتر
فراخوان تجدید مناقصه پروژه تکمیل واحد های مجتمع کارگاهی
۱۲
مهر
فراخوان تجدید مناقصه پروژه تکمیل واحد های مجتمع کارگاهی

خلاصه آگهی:فراخوان تجدید مناقصه پروژه تکمیل واحد های مجتمع کارگاهی کد پارس نماد:3824456 عنوان آگهی:فراخوان تجدید مناقصه پروژه تکمیل واحد های مجتمع کارگاهی تاریخ شروع...

اطلاعات بیشتر
مناقصه خرید و حمل و اجرای آسفالت توپکا
۱۱
مهر
مناقصه خرید و حمل و اجرای آسفالت توپکا

خلاصه آگهی:مناقصه خرید و حمل و اجرای آسفالت توپکا کد پارس نماد:3819879 عنوان آگهی:مناقصه خرید و حمل و اجرای آسفالت توپکا تاریخ شروع مناقصه:1400/07/11 تلفن...

اطلاعات بیشتر
مناقصه احداث خیابان، جدول گذاری، زیرسازی و... - نوبت دوم
۱۱
مهر
مناقصه احداث خیابان، جدول گذاری، زیرسازی و... - نوبت دوم

خلاصه آگهی:مناقصه احداث خیابان، جدول گذاری، زیرسازی و... - نوبت دوم کد پارس نماد:3820482 عنوان آگهی:مناقصه احداث خیابان، جدول گذاری، زیرسازی و... - نوبت دوم...

اطلاعات بیشتر
مناقصه اجرای شبکه فشار متوسط هوایی 5 مگاواتی
۱۱
مهر
مناقصه اجرای شبکه فشار متوسط هوایی 5 مگاواتی

خلاصه آگهی: مناقصه اجرای شبکه فشار متوسط هوایی 5 مگاواتی کد پارس نماد:3820569 عنوان آگهی: مناقصه اجرای شبکه فشار متوسط هوایی 5 مگاواتی تاریخ شروع...

اطلاعات بیشتر
فراخوان مناقصه عملیات تکمیل شبکه روشنایی فاز توسعه غربی
۱۰
مهر
فراخوان مناقصه عملیات تکمیل شبکه روشنایی فاز توسعه غربی

خلاصه آگهی:فراخوان مناقصه عملیات تکمیل شبکه روشنایی فاز توسعه غربی کد پارس نماد:3815265 عنوان آگهی:فراخوان مناقصه عملیات تکمیل شبکه روشنایی فاز توسعه غربی تاریخ شروع...

اطلاعات بیشتر
مناقصه عمومی خرید و اجرای شبکه فیبر نوری
۱۰
مهر
مناقصه عمومی خرید و اجرای شبکه فیبر نوری

خلاصه آگهی:مناقصه عمومی خرید و اجرای شبکه فیبر نوری کد پارس نماد:3814432 عنوان آگهی:مناقصه عمومی خرید و اجرای شبکه فیبر نوری تاریخ شروع مناقصه:1400/07/10 تلفن...

اطلاعات بیشتر
مناقصه عمومی تهیه و حمل تجهیزات سیستم مولتی وی (VRF)
۱۰
مهر
مناقصه عمومی تهیه و حمل تجهیزات سیستم مولتی وی (VRF)

خلاصه آگهی:مناقصه عمومی، مناقصه عمومی تهیه و حمل تجهیزات سیستم مولتی وی (VRF) کد پارس نماد:3814157 عنوان آگهی:مناقصه عمومی تهیه و حمل تجهیزات سیستم مولتی...

اطلاعات بیشتر
اجراي تاسيسات موتورخانه تجهيز آمفي تاتر شهرك سالاريه
۰۷
مهر
اجراي تاسيسات موتورخانه تجهيز آمفي تاتر شهرك سالاريه

استان:‌تهران  شماره آگهی :‌1400-63  مناقصه گزار:‌شركت شهركهاي صنعتي تهران  معاونت :‌فني  شروع مناقصه :‌1400/07/04  پایان مناقصه :‌1400/08/09 شرح آگهی: دریافت اسناد

اطلاعات بیشتر
انتخاب مشاور ژئوتكنيك و مقاومت مصالح
۰۷
مهر
انتخاب مشاور ژئوتكنيك و مقاومت مصالح

استان:‌تهران  شماره آگهی :‌64-1400  مناقصه گزار:‌شركت شهركهاي صنعتي تهران  معاونت :‌فني  شروع مناقصه :‌1400/07/04  پایان مناقصه :‌1400/08/04 شرح آگهی: دریافت اسناد

اطلاعات بیشتر
احداث پل ارتباطي بين فاز1و2 شهرك قرچك
۰۷
مهر
احداث پل ارتباطي بين فاز1و2 شهرك قرچك

 استان:‌تهران  شماره آگهی :‌6861-65  مناقصه گزار:‌شركت شهركهاي صنعتي تهران  معاونت :‌فني  شروع مناقصه :‌1400/07/04  پایان مناقصه :‌1400/08/09 شرح آگهی: دریافت اسناد

اطلاعات بیشتر
فراخوان مناقصه جدول گذاری و روسازی خیابان های باقیمانده- نوبت دوم
۰۶
مهر
فراخوان مناقصه جدول گذاری و روسازی خیابان های باقیمانده- نوبت دوم

خلاصه آگهی: فراخوان، فراخوان مناقصه جدول گذاری و روسازی خیابان های باقیمانده کد پارس نماد: 3804108 عنوان آگهی: فراخوان مناقصه جدول گذاری و روسازی خیابان...

اطلاعات بیشتر
مناقصه پروژه احداث و نگهداری فضای سبز شهرک صنعتی
۰۴
مهر
مناقصه پروژه احداث و نگهداری فضای سبز شهرک صنعتی

خلاصه آگهی:مناقصه عمومی، مناقصه پروژه احداث و نگهداری فضای سبز شهرک صنعتی کد پارس نماد:3798764 عنوان آگهی:مناقصه پروژه احداث و نگهداری فضای سبز شهرک صنعتی...

اطلاعات بیشتر
فراخوان مناقصه اجرای شبکه توزیع آب و احداث شبکه برق و ...
۰۴
مهر
فراخوان مناقصه اجرای شبکه توزیع آب و احداث شبکه برق و ...

خلاصه آگهی:فراخوان، فراخوان مناقصه اجرای شبکه توزیع آب و احداث شبکه برق و ... کد پارس نماد:3798897 عنوان آگهی:فراخوان مناقصه اجرای شبکه توزیع آب و...

اطلاعات بیشتر
مناقصه عمومی احداث معابر فاز توسعه شهرک صنعتی
۰۳
مهر
مناقصه عمومی احداث معابر فاز توسعه شهرک صنعتی

خلاصه آگهی:مناقصه عمومی، مناقصه عمومی احداث معابر فاز توسعه شهرک صنعتی کد پارس نماد:3793632 عنوان آگهی:مناقصه عمومی احداث معابر فاز توسعه شهرک صنعتی تاریخ شروع...

اطلاعات بیشتر
فراخوان تجدید مناقصه پروژه تکمیل واحدهای مجتمع کارگاهی
۰۳
مهر
فراخوان تجدید مناقصه پروژه تکمیل واحدهای مجتمع کارگاهی

خلاصه آگهی:فراخوان تجدید مناقصه پروژه تکمیل واحدهای مجتمع کارگاهی کد پارس نماد:3794039 عنوان آگهی:فراخوان تجدید مناقصه پروژه تکمیل واحدهای مجتمع کارگاهی تاریخ شروع مناقصه:1400/07/03 تلفن...

اطلاعات بیشتر
مناقصه عمومی نگهداری و راهبری تاسیسات شرکت فناوری
۰۳
مهر
مناقصه عمومی نگهداری و راهبری تاسیسات شرکت فناوری

خلاصه آگهی:مناقصه عمومی نگهداری و راهبری تاسیسات شرکت فناوری کد پارس نماد:3795357 عنوان آگهی:مناقصه عمومی نگهداری و راهبری تاسیسات شرکت فناوری شروع مناقصه:1400/07/03 تلفن تماس...

اطلاعات بیشتر
فراخوان مناقصه عملیات زیباسازی فضای سبز
۳۱
شهریور
فراخوان مناقصه عملیات زیباسازی فضای سبز

خلاصه آگهی:فراخوان مناقصه عملیات زیباسازی فضای سبز کد پارس نماد:3789176 عنوان آگهی:فراخوان مناقصه عملیات زیباسازی فضای سبز تاریخ شروع مناقصه:1400/06/31 تلفن تماس با مرکز مناقصات...

اطلاعات بیشتر
فراخوان مناقصه احداث دو واحد سوله کارگاهی
۳۱
شهریور
فراخوان مناقصه احداث دو واحد سوله کارگاهی

خلاصه آگهی:فراخوان مناقصه احداث دو واحد سوله کارگاهی کد پارس نماد:3788749 عنوان آگهی:فراخوان مناقصه احداث دو واحد سوله کارگاهی تاریخ شروع مناقصه:1400/06/31 تلفن تماس با...

اطلاعات بیشتر

خانه

ثبت نام

ثبت آگهی

علاقه مندی ها