مزایده تعداد محدودی از زمین های صنعتی کارگاهی و تجاری

۲۴ مهر ۱۴۰۰

خلاصه آگهی:مزایده تعداد محدودی از زمین های صنعتی کارگاهی و تجاری

عنوان آگهی:مزایده تعداد محدودی از زمین های صنعتی کارگاهی و تجاری

تاریخ شروع مناقصه:1400/07/24

تلفن تماس با مرکز مناقصات و مزایدات:5-02188349670

خانه

ثبت نام

ثبت آگهی

علاقه مندی ها