فراخوان مناقصه اجرای شبکه توزیع آب و احداث شبکه برق و ...

۰۴ مهر ۱۴۰۰

خلاصه آگهی:فراخوان، فراخوان مناقصه اجرای شبکه توزیع آب و احداث شبکه برق و ...

کد پارس نماد:3798897

عنوان آگهی:فراخوان مناقصه اجرای شبکه توزیع آب و احداث شبکه برق و ...

تاریخ شروع مناقصه:1400/07/04

تلفن تماس با مرکز مناقصات و مزایدات:5-02188349670

خانه

ثبت نام

ثبت آگهی

علاقه مندی ها