مناقصه عمومی اجرای عملیات نگهداری و تعمیرات تاسیسات تله متری بخش آب

۱۷ مهر ۱۴۰۰

خلاصه آگهی:مناقصه، مناقصه عمومی اجرای عملیات نگهداری و تعمیرات تاسیسات تله متری بخش آب

عنوان آگهی:مناقصه عمومی اجرای عملیات نگهداری و تعمیرات تاسیسات تله متری بخش آب

تاریخ شروع مناقصه:1400/07/17

تلفن تماس با مرکز مناقصات و مزایدات:5-02188349670

خانه

ثبت نام

ثبت آگهی

علاقه مندی ها