فراخوان تجدید مناقصه پروژه تکمیل واحد های مجتمع کارگاهی

۱۲ مهر ۱۴۰۰

خلاصه آگهی:فراخوان تجدید مناقصه پروژه تکمیل واحد های مجتمع کارگاهی

کد پارس نماد:3824456

عنوان آگهی:فراخوان تجدید مناقصه پروژه تکمیل واحد های مجتمع کارگاهی

تاریخ شروع مناقصه:1400/07/12

تلفن تماس با مرکز مناقصات و مزایدات:5-02188349670

خانه

ثبت نام

ثبت آگهی

علاقه مندی ها