فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه پروژه روسازی، جدولگذاری و آسفالت معابر شهرک صنعتی

۱۷ مهر ۱۴۰۰

خلاصه آگهی:فراخوان ارزیابی کیفی، فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه پروژه روسازی، جدولگذاری و آسفالت معابر شهرک صنعتی

عنوان آگهی:فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه پروژه روسازی، جدولگذاری و آسفالت معابر شهرک صنعتی

تاریخ شروع مناقصه:1400/07/17

تلفن تماس با مرکز مناقصات و مزایدات:5-02188349670

خانه

ثبت نام

ثبت آگهی

علاقه مندی ها