مناقصه اجرای عملیات خاکی،روسازی، جدولگذاری و آسفالت معابر ناحیه صنعتی - نوبت دوم

۱۸ مهر ۱۴۰۰

خلاصه آگهی: مناقصه اجرای عملیات خاکی،روسازی، جدولگذاری و آسفالت معابر ناحیه صنعتی - نوبت دوم

عنوان آگهی: مناقصه اجرای عملیات خاکی،روسازی، جدولگذاری و آسفالت معابر ناحیه صنعتی - نوبت دوم

تاریخ شروع مناقصه: 1400/07/18

تلفن تماس با مرکز مناقصات و مزایدات: 5-02188349670

خانه

ثبت نام

ثبت آگهی

علاقه مندی ها