مناقصه عملیات مدیریت بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آب و فاضلاب منطقه چهار و ...

۱۷ مهر ۱۴۰۰

خلاصه آگهی:مناقصه، مناقصه عملیات مدیریت بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آب و فاضلاب منطقه چهار و ...

عنوان آگهی:مناقصه عملیات مدیریت بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آب و فاضلاب منطقه چهار و ...

تاریخ شروع مناقصه:1400/07/17

تلفن تماس با مرکز مناقصات و مزایدات:5-02188349670

خانه

ثبت نام

ثبت آگهی

علاقه مندی ها