فراخوان مناقصه جدول گذاری و روسازی خیابان های باقیمانده- نوبت دوم

۰۶ مهر ۱۴۰۰

خلاصه آگهی: فراخوان، فراخوان مناقصه جدول گذاری و روسازی خیابان های باقیمانده

کد پارس نماد: 3804108

عنوان آگهی: فراخوان مناقصه جدول گذاری و روسازی خیابان های باقیمانده- نوبت دوم

تاریخ شروع مناقصه: 1400/07/06

تلفن تماس با مرکز مناقصات و مزایدات: 5-02188349670

خانه

ثبت نام

ثبت آگهی

علاقه مندی ها