مناقصه اجرای پروژه خدمات عاملیت توسعه خوشه کسب و کار پوشاک

۲۰ مهر ۱۴۰۰

خلاصه آگهی:مناقصه، مناقصه اجرای پروژه خدمات عاملیت توسعه خوشه کسب و کار پوشاک

عنوان آگهی:مناقصه اجرای پروژه خدمات عاملیت توسعه خوشه کسب و کار پوشاک

تاریخ شروع مناقصه:1400/07/20

تلفن تماس با مرکز مناقصات و مزایدات:5-02188349670

خانه

ثبت نام

ثبت آگهی

علاقه مندی ها