ایده بازار آسیا

ایده بازار آسیا

خارج از شهرک های صنعتی
مراکز آموزشی و تحقیقاتی
۱۲۰ روز پیش
ویژه
فروش معدن سنگ لاشه ۴۰ هکتاری در لوشان

فروش معدن سنگ لاشه ۴۰ هکتاری در لوشان

خارج از شهرک های صنعتی
خرید و فروش اداری و تجاری
۴۱۳ روز پیش
عادی
کارخانه فیلم شیرینگ با کلیه تجهیزات

کارخانه فیلم شیرینگ با کلیه تجهیزات

خارج از شهرک های صنعتی
خرید و فروش کارگاه ،کارخانه
۴۳۲ روز پیش
ویژه
کارگاه صنعتی ۶۰۰۰ متری با کلیه امکانات

کارگاه صنعتی ۶۰۰۰ متری با کلیه امکانات

خارج از شهرک های صنعتی
خرید و فروش کارگاه ،کارخانه
۴۳۴ روز پیش
ویژه
زمین ۱۰۰۰۰ متری با کاربری صنعتی

زمین ۱۰۰۰۰ متری با کاربری صنعتی

خارج از شهرک های صنعتی
زمین صنعتی و کشاورزی
۵۳۲ روز پیش
ویژه

خانه

ثبت نام

ثبت آگهی

علاقه مندی ها