شهر های جدید و شهرک های صنعتی

شرکت تولیدی لوازم، وسایل و تجهیزات باشگاه بدنسازی تندر اسپرت

سایر موارد
۵۰ روز پیش
اطلاعات تماس
-
اطلاعات تماس

اطلاعات تکمیلی

دسته بندی سایر موارد
زیر دسته سایر موارد
نام آگهی دهنده آقای حسن بغدادی
ایمیل -
توضیحات
دستگاه باشگاه بدنسازی
وسایل باشگاه بدنسازی
لوازم باشگاه بدنسازی
تجهیزات بدنسازی و باشگاهی

مدیریت فروش: حسن بغدادی ۱۸۶۴۳۳۲-۰۹۱۲ و ۱۸۶۴۳۳۲-۰۹۳۷