اولین سامانه جامع اطلاع رسانی املاک و مستغلات و خدمات در شهرک ها و نواحی صنعتی ایران

www.shahrakhayesanati.com
ویژه

صنعتی شهريار ( شهريار )

۴ روز پیش
اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
ویژه

صنعتی احمدآباد مستوفی (اسلامشهر)

۵ روز پیش
اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
ویژه

منطقه صنعتی آدران (جاده ساوه)

۸ روز پیش
اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
ویژه

صنعتی پرند ( رباط كريم )

۱۶ روز پیش
اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
ویژه

صنعتی نجف آباد1 ( نجف آباد )

۱۷ روز پیش
اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
ویژه

منطقه صنعتی کهریزک

۳۰ روز پیش
اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
ویژه

منطقه صنعتی زاگرس (شهر قدس)

۳۶ روز پیش
اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
ویژه

منطقه صنعتی زاگرس (شهر قدس)

۳۶ روز پیش
اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
ویژه

صنعتی احمدآباد مستوفی (اسلامشهر)

۳۶ روز پیش
اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
ویژه

صنعتی پايتخت ( پاكدشت )

۳۶ روز پیش
اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
ویژه

سایر موارد

۳۶ روز پیش
اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
ویژه

منطقه صنعتی زاگرس (شهر قدس)

۳۶ روز پیش
اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر