شهر های جدید و شهرک های صنعتی

فروش لوله باغی کشاورزی و قطره ایی

۱۳۰ روز پیش
 • نام آگهی دهنده : _
 • آدرس :
 • تلفن ثابت : ۰۲۱-۶۶۳۱۶۶۶۰
 • موبایل : ۰۹۱۲۵۷۱۶۳۶۸
 • توضیحات
  فروش لوله پلی اتیلن استاندارد و کابلی و قطره ایی
  تماس از ۸:۳۰ الی ۱۸
  پنج شنبه ۸:۳۰ الی ۱۵
  
  لوله ۱۶ بدون مهر هر متر ۵۵۰
  لوله ۱۶ استاندارد هر متر ۷۵۰
  
  لوله ۱۶ در متراژهای ۱۰۰ و ۲۰۰ و ۴۰۰ متری موجود است
  
  لوله ۲۰ ۱۰ بار استاندارد هر متر ۱۲۸۴
  لوله ۲۵ ۱۰ // ۱۷۲۸
  لوله ۳۲ ۱۰// ۲۲۴۴
  
  لوله ۴۰ ۶ // ۲۹۰۰
  لوله ۴۰ ۱۰// ۳۵۴۰
  
  لوله ۵۰ ۴ // ۳۷۷۰
  لوله ۵۰ ۶ // ۴۵۰۰
  لوله ۵۰ ۱۰ // ۵۴۴۰
  
  لوله ۶۳ ۴ // ۵۹۳۰
  لوله ۶۳ ۶ بار // ۶۹۶۰
  لوله ۶۳ ۱۰ // ۸۶۵۰
  
  لوله ۷۵ ۴ // ۸۱۰۰
  لوله ۷۵ ۶ // ۹۹۴۰
  لوله ۷۵ ۱۰ // ۱۲۲۴۰
  
  لوله ۹۰ ۴ // ۱۱۷۳۶
  لوله ۹۰ ۶ // ۱۴۱۶۰
  لوله ۹۰ ۱۰ // ۱۷۵۲۰
  
  لوله ۱۱۰ ۴ // ۱۷۵۲۰
  لوله ۱۱۰ ۶ // ۲۱۲۴۰
  لوله ۱۱۰ ۱۰ // ۲۶۰۰۰
  
  لوله ۱۲۵ ۴ // ۲۲۵۶۰
  لوله ۱۲۵ ۶ // ۳۱۹۲۰
  لوله ۱۲۵ ۱۰ // ۳۳۱۲۰
  
  لوله ۱۶۰ ۴ // ۲۵۰۰۰ و ۳۰۲۵۰
  لوله ۱۶۰ ۶ // ۳۶۵۰۰
  لوله ۱۶۰ ۱۰ // ۵۴۲۴۰
  
  لوله ۲۰۰ ۴ // ۳۶۶۰۰
  لوله ۲۰۰ ۶ // ۵۶۳۰۰
  لوله ۲۰۰ ۱۰ // ۸۴۶۰۰
  
  ۰۲۱-۶۶۳۱۶۶۶۰
  
  ۰۲۱-۶۶۳۱۶۶۶۰